CREACIÓ DE LA MARCA DEL PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DEL CAMP DE MORVEDRE