Cementeri Municipal

Planta quadrada murada de finals del segle XIX.

Habilitat en successives tramades.