Cisterna

Amb motiu de les aigües insalubres que abastien el poble, el 23 d’agost de 1787 l’Ajuntament d’Alfava va sol.licitar amb escrit adreçat al comte de Floridablanca, al govern de la nació, la venda de 40 cafissos de blat per a la construcció d’una cisterna. La petición fou concedida. Es va contar amb el treball gratuït del poble.

El dia 26 de març de 1788 es va posar la primera pedra a la cisterna i el dia 17 de desembre del mateix any, a les tres de la vesprada, es va posar la primera aigua.

El depòsit d’aigua té una capacitat de 25.000 litres.

Va estar oberta fins l’any 1970, aproximadament, per a oferir aigua fresca i clara els estius.

El control per al seu ús disposava: la clau cada dia anava a una casa; la dona obria pel matí, netejava, es quedava tot el dia, a la vesprada tancava. Quan era finalitzat l’estiu, la casa on s’havia quedat la clau era l’encarregada d’obrir el primer dia de l’estiu següent.