Església de Sant Agustí, Bisbe

La Parròquia es va fundar l’any 1564 baix la invocació de San Agustí, Bisbe, Patró d’Alfara de la Baronia. A partir de l’any 1593 es disposa de dades sobre la construcció de l’església. D’aquestos inicis es conserva la torre.

Ampliació monumental des de 1799 fins a 1816 per voluntat i a càrrec del poble d’Alfara. El projecte va ser redactat per Vicente Cebrián i aprovat per la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de València.

A l’interior, abraçant la totalitat del recinte, cal destacar el conjunt pictòric realitzat al fresc pel pintor morellà Joaquín Oliet entre 1810 i 1816, consumat mestre en aquesta tècnica.

L’església és notable per la seua arquitectura i decoració. Al seu conjunt conserva la unitat del llenguatge neoclàsic.