Museu Etnològic

Edifici construït a l’any 2011.

Té una sala d’exposició permanent disposada per sectors temàtics locals.